Как се пише: излязъл или излязал?

Правилно е да се пише излязъл. Ако в края на причастия (думи, образувани от глаголи) се колебаем между -ъл и -ал, правим проверка с формата за мн.ч.: излязъ/ал – излезли – гласната изпада, следователно се пише излязъл. Но: казъ/ал – казали – гласната се запазва, следователно се пише казал.

Изведнъж излязъл силен южен вятър.
Фетел заяви, че е излязъл от пистата само за да не удари Бътън.