Как се пише: изменник или изменик?

Това съществително име се пише с двойно низменник, мн.ч. изменници, защото е образувано с наставката -ник и крайната съгласна на основата и началната съгласна на наставката са еднакви.

Това, че се обявява открито срещу сегашния президент, не го прави държавен изменник.
Изменниците на краля в миналото са били наказвани сурово.