От кой род е съществителното име измет?

Граматичният род на съществителното име не е нормиран. Съветваме ви да го употребявате в женски род, тъй като това е по-широко разпространената му употреба в съвременния български език.

Търпяхме тази измет, защото те бяха идеалните наблюдатели и доносници.
Съжалявам, че стигнахме до това да коментираме само изметта на обществото.