Как се съкращава изпълняващ длъжността?

Съкратено това словосъчетание се изписва и.д. (без интервал) или и. д. (с интервал).

Инж. Дамян Дамянов е и.д./и. д. директор на Югозападното държавно предприятие, съобщиха от пресцентъра на институцията.
Според Стефка Попова, и.д./и. д. кмет на община Септември, новият водопровод е незаконен.