Как се пише: използвам или използувам?

Правилно е да се пише използвам. Преди 2002 г. формите използвам и използувам бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант.

Отскоро използвам услугите на автосервиза и съм много доволен от обслужването.
За да може да се използва сградата, е необходим основен ремонт.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 295.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 372.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 330.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Правопис

Етикети: ,