Как се пише: израствам или израсвам?

 • Правилно е да се пише с тизраствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.
   
  Отборът израства пред очите ми, проблемите се решават бързо и експедитивно.
  Синовете израстваха бързо и търсеха не закрила, а своята идентичност.

 • Съответният глагол от свършен вид израсна (с наставка -н-) обаче се пише без т.
   
  Илиян и Жана са от поколението, което израсна паралелно с родната демокрация.
  Ако искаш да израснеш в кариерата, постарай се да завършиш магистратурата си най-накрая.

Двата глагола се различават по правописа, по вида и по наставката си.