Как се пише: изскачам, изскоча; изкачам, изкоча или искачам, искоча?

Правилно е да се пише изскачам, изскоча. Тези думи имат представка из- и корен -скач-/-скоч-, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им*.

Иззад завоя изскача мощна кола със заслепяващи фарове.
Само миг след това от тръстиката изскочи кръвожаден леопард.

___________________
* Възможно е гласната в корена да варира, както е в случая (а – о). Това се дължи на стари звукови процеси.