Как се съкращава железопътен?

Съкратено тази дума се изписва жп (без точки).

Първата жп линия в днешните български земи е линията Русе – Варна.
В Индия, Южна Корея, Япония и Китай милиони хора използват редовно жп транспорта.