Как се пише: живеещ или живущ?

Съветваме ви да употребявате живеещ, също и живееща, живеещо, живеещи. Думата живущ е остаряла и канцеларска.

Живеещата на адреса жена се жалвала пред органите на реда.
Всички живеещи в блока са задължени да внасят определените месечни парични вноски до 15-о число на съответния месец.