Как се пише: живовляк, живовлек, жиловляк или жиловлек?

Правилно е да се пише живовляк или жиловляк. Двете форми са дублетни и могат да се използват равностойно в книжовната реч.

Още в древността Плиний описва положителния ефект от употребата на живовляка/жиловляка при ухапване от змия и бясно куче.
В народната медицина живовлякът/жиловлякът се използва при лечение на остри и хронични бронхити, язви на стомаха, външни рани и кожни заболявания.