Как се пише: жизненоважен, жизнено-важен или жизнено важен?

 • Правилно е да се пише слято – жизненоважен, също и жизненоважна, жизненоважно, жизненоважни.
   
  Фосфорът е жизненоважен за растежа и деленето на клетките при растенията, за развитието на корените, семената и плодовете.
  Планът „Маршал“ се оказва от жизненоважно значение за укрепването на следвоенната икономика и за бъдещия просперитет на капиталистическите страни.
  Лъжите и увъртането са жизненоважна част от стратегията за оцеляване на режима.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете части образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен