Как се пише: кадър или кадар?

Правилно е да се пише кадър, независимо какво е значението на думата. В българския език това са омоними, които произхождат от френската дума cadre.

кадър (1)

1.1. Част от филм, на която е фиксиран момент от движението на снимания обект.

Вече може да видим и първи кадър от филма, представящ двамата главни герои.

1.2. Снимка.

Бедрос Азинян спечели фотоконкурс в Македония с кадър от Родопите.

кадър (2)

2.1. Основен състав от работници и служители във фирма или институция.

За политически назначения би могло да се пледира само при ръководния дипломатически кадър.

2.2. Отделен служител във фирма или институция; член на партия и под.

Ти изобщо правиш ли разлика между работник и квалифициран кадър?
Кадър на ГЕРБ пое развитието на туризма в Столичната община.