Как се пише: кафе автомат, кафе-автомат или кафеавтомат?

Правилно е да се пише разделно – кафе автомат, мн.ч. кафе автомати, или слято – кафеавтомат, мн.ч. кафеавтомати. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно.

Докато чаках да стане време за срещата, си взех капучино от кафе автомата/кафеавтомата на улицата.
Кафе автоматите/Кафеавтоматите работят с кафе на зърна, което се смила в момента на приготвяне на напитката.