Как се пише: какъвто или какавто?

Правилно е да се пише какъвто.

Подобно изявление е недопустимо за политик от висок ранг, какъвто е министърът.
Какъвто и GPS да си вземе човек, е хубаво да има подръка и хартиена карта.