Как се пише: кантарът, кантара или кантарят, кантаря?

Правилно е да се пише кантарът, кантара. Съществителните имена с наставка -ар/-яр получават определителен член -ят/-я, но в думата кантар завършекът -ар не е наставка. Думата е заета от турски (kantar), но има гръцки и латински корени.

Какво да правим, когато кантарът показва все повече и повече?
Състезателите в тежка категория се качиха на кантара снощи, когато беше изтеглен и жребият за срещите.