Как се пише: касиер-счетоводител или касиер счетоводител?

Правилно е да се пише полуслято – касиер-счетоводител, мн.ч. касиер-счетоводители. Полуслято се пишат сложните съществителни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си (между тях може да се вмъкне съюзът и).

Касиер-счетоводителят извършва плащания по договора след разпореждане на възложителя или упълномощено от него лице.
Учебната програма е предназначена за хора със средно образование, които искат да работят като касиер-счетоводители.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчинява изписването на сложни съществителни имена като касиер-счетоводител, не и конкретното съществително. В словника е включена друга дума, образувана по същия модел: касиер-домакин.