Как се пише: кайсии, кайсий, каисий или каисии?

Правилно е да се пише кайсии – форма за мн.ч. на кайсия. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва с. Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии. Думата е заета от персийски чрез турски – kayısı.

Първите кайсии зреят през юни, а късните – през август.
Разполовете кайсиите, махнете костилките и наредете плодовете върху сместа в тавата.
Този шампоан ми харесва, защото има аромат на кайсия.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 26, т. 19.1.1; с. 311.
  • Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 2. С., БАН, 1983, 104 – 111.
  • Речник на чуждите думи в българския език. Състав. М. Филипова-Байрова и др. С., БАН, 1982, с. 360.

Публикувано на

Категория: И или Й, Правопис, Чужди думи

Етикети: , , , , ,