Как се пише: кенгурута или кенгура?

Двете форми за мн.ч. на съществителното име кенгуру са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на кенгурута.

Дървесните кенгурута/кенгура са род торбести бозайници от семейство кенгурови.
Двойка хиени и двойка кенгурута/кенгура са най-новите обитатели на зоопарка.
В нашия онлайн магазин ще откриете голямо разнообразие от кенгурута/кенгура, осигуряващи удобство за бебето.