Как се пише: киберотбрана, кибер-отбрана или кибер отбрана?

Правилно е да се пише слято – киберотбрана, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата не се употребява като самостоятелна дума в българския език.

Норвежкото правителство обяви, че деблокираните средства ще се използват за засилване на разузнаването и киберотбраната.
Европейската комисия предлага да се създаде Център за киберотбрана на ЕС, чиято функция ще бъде да събира, анализира и разпространява специализирана информация.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел: киберигра, киберпространство.