Как се изговаря: кòдекс или кодèкс?

Правилно е да се изговаря кòдекс. Думата е заета от латински (codex) чрез руски (кодекс) или немски (Kodex).

Протестиращите издигнаха искане не само за оставка на правителството, но и за нов изборен кòдекс.
Нормативният акт, който регламентира дейностите на Националния осигурителен институт, е Кòдексът за социално осигуряване.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 327.
  • Речник на чуждите думи в българския език. Състав. М. Филипова-Байрова и др. С., БАН, 1982, с. 410.

Публикувано на

Категория: Правоговор, Чужди думи

Етикети: ,