Как се пише: колапс или колабс?

Правилно е да се пише колапс, мн.ч. колапси. Думата е заета от новолатински – collapsus.

Симптомите при колапса най-често са: студена пот, пребледняване на кожата и слабо, повърхностно дишане.
Една маргинална партия с креслив лидер се превръща в първа политическа сила в Германия вследствие на масовото обедняване и колапса на икономиката.