Как се пише: комисиона или комисионна?

 • Когато думата представлява съществително име, се пише с едно нкомисиона. Заета е от френски (commission) или немски (Komission).
   
  Доста фирми подвеждат купувачите, като обявяват, че няма да вземат комисиона за сделката.
  За своите посреднически услуги подагентът получава комисиона на базата на цената на резервираната услуга.

 • Когато думата е прилагателно име, се пише с двойно нкомисионна.
   
  При комисионната търговия комисионерът сключва договор със своя доверител да извършва сделки от свое име, но за негова сметка.

За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (комисионен) и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно нкомисионният, комисионния, комисионна, комисионни.
 
В предмета на комисионния договор не трябва да фигурират елементи на посредничество или консултации.
Трябва да преведа комисионно възнаграждение на физическо лице в страна от ЕС.
Банките извършват и комисионни операции от името и за сметка на своите клиенти.