Как се пише: компютър или компютар?

Правилно е да се пише компютър. Думата е заета от английски – computer.

Курсът е насочен към усъвършенстване на уменията за работа с компютър.
Вместо да висиш пред компютъра, по-добре избърши праха по мебелите.