Как се пише: компютризация или компютъризация?

Правилно е да се пише компютризация.

Министерството изключи от програмата си за компютризация 57 общини.
В бюджета са заложени 1,4 млн. лв. за компютризация на училищата.