Как се пише: комуникация, комоникация или комюникация?

Правилно е да се пише комуникация, мн.ч. комуникации. Думата е заета от руски (коммуникация), но има латински произход (communicatio).

Умението да изслушваш събеседника, е ключът към добрата комуникация.
Това, което потребителите днес наричат GSM, всъщност представлява утвърден стандарт от второ поколение мобилни комуникации (2G).