Как се пише: купа сено или копа сено?

Формите купà и копà са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчва се употребата на купà.

Да търсиш жени на ръководни позиции сред първите сто фирми в България – това е все едно да търсиш игла в купа/копа сено.
За късмет мъжът се приземява в купа/копа сено и оживява.