Как се пише: коригирам или корегирам?

Правилно е да се пише коригирам. Думата има латински произход – corrigo.

Държавата коригира прогнозата си за икономическия растеж през следващите две години.
Тези текстове трябва да се коригират – пълни са с грешки.

Правописът на думата не бива да се смесва с правописа на коректор, корекция, коректен.