Как се пише: краища или крайща?

Правилно е да се пише краища – форма за мн.ч. на край.

Започнаха да пристигат многобройни писма, носещи щемпелите на пощенски станции от всички краища на страната.
Храната в Северна Африка е силно повлияна от арабите, заселили се по тези краища още през VIII в.