Кога се употребява кратък член?

Кратък член ( или ) се употребява в следните случаи:

 1. Членуваната дума не изпълнява служба на подлог в изречението. За проверка се използва замяната с той. Ако това е невъзможно, думата получава кратък член.
   
  Споразумението е било подписано от заместник-министъра.
  (Споразумението е било подписано от него.)

  В случай че към членуваната дума има несъгласувано определение, се заменя цялото словосъчетание.

  Десетина минути по-късно комисарят постави чашата с ароматното капучино пред подчинения си.
  (Десетина минути по-късно комисарят постави чашата с ароматното капучино пред него.)

  Над 4000 протестиращи изпълниха площада пред Министерския съвет.
  (Над 4000 протестиращи го изпълниха.)

 2. Членуваната дума не изпълнява служба на съгласувано определение или приложение на подлога. За проверка се използва замяната с той на цялото словосъчетание, в което е включена думата. Ако това е невъзможно, тя получава кратък член.
   
  Приемането на поредния данък бе посрещнато с улични протести.
  (Приемането му бе посрещнато с улични протести.)

  Папа Бенедикт ХVІ се срещна с Набил ал-Араби, новия секретар на Арабската лига.
  (Папа Бенедикт ХVІ се срещна с него.)

  Първия път не можах да откажа цигарите.
  (Тогава не можах да откажа цигарите.)

 3. Прякорите и прозвищата от м.р. ед.ч. се пишат с кратък член, независимо от службата си в изречението.
   
  Рапърът Мишо Шамара неотдавна оповести желанието си да пише книга.
  Красьо Черния е завършил магистратура по финансов мениджмънт.

 4. Собствените имена на географски обекти от м.р. ед.ч., чиято основна форма е членувана, се пишат с кратък член, независимо от службата си в изречението.
   
  Проходът Боаза е осеян с много завои и има само два кратки прави участъка.
  Местността Камъка е отлично позната на всички контрабандисти на Балканите от 1992 г.

Правилата за употреба на пълния и краткия член са задължителни само за писмената реч.