Как се пише: кръвнозахарен, кръвно-захарен или кръвно захарен?

Това прилагателно име се пише слято – кръвнозахарен, също и кръвнозахарна, кръвнозахарно, кръвнозахарни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – кръвна захар.

Кръвнозахарният профил дава информация за нивото на кръвната захар в различни часове от деня.
Голяма част от хората с диабет поддържат по-високо кръвнозахарно ниво поради страха си от хипогликемия.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно.