Как се пише: кръвопролитен или кръвопроливен?

Правилно е да се пише кръвопролитен, също и кръвопролитна, кръвопролитно, кръвопролитни.

В кръвопролитните сражения с противника българските опълченци получават бойното си кръщение.
На 12 април 1861 г. войските на Юга нападат Форт Съмтър и така поставят началото на кръвопролитната Американска гражданска война.