Как се пише: крайнодесен, крайно-десен или крайно десен?

 • Правилно е да се пише слято – крайнодесен, също и крайнодясна, крайнодясно, крайнодесни.
   
  Националният фронт е крайнодясна националистическа партия във Франция.
  Коалицията се ползва с подкрепата на привърженици както на крайнолеви, така и на крайнодесни политически течения.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим