Как се пише: критерий или критерии?

 • Когато се употребява формата за ед.ч. на съществителното име, се пише критерий. Думата е заета от гръцки (κριτήριον) чрез руски (критерий) и латински (criterium).
   
  Строителите на всички нови магистрални отсечки бяха избрани на базата на един-единствен критерий – предложената от тях най-ниска цена.
  Имаш много приятели, по какъв критерий ги избираш?

 • Когато се употребява формата за мн.ч. на съществителното име, се пише критерии. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на . Съществителните имена със завършек -ий образуват мн.ч. със завършек -ии.
   
  Испанският спортен вестник „Марка“ публикува списък с критерии, на които трябва да отговаря новият треньор на „Реал“.
  Ако съдя по новата ти приятелка, критериите ти значително са се повишили.