Как се пише: критерий или критерии?

 • Когато се употребява формата за ед.ч. на съществителното име, се пише критерий. Думата е заета от гръцки (κριτήριον) чрез руски (критерий) и латински (criterium).
   
  Строителите на всички нови магистрални отсечки бяха избрани на базата на един-единствен критерий – предложената от тях най-ниска цена.
  Имаш много приятели, по какъв критерий ги избираш?

 • Когато се употребява формата за мн.ч. на съществителното име, се пише критерии. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва с . Съществителните имена със завършек -ий, образуват мн.ч. със завършек -ии.
   
  Испанският спортен вестник „Марка“ публикува списък с критерии, на които трябва да отговаря новият треньор на „Реал“.
  Ако съдя по новата ти приятелка, критериите ти значително са се повишили.

Източници

 • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 26, т. 19.1.1; с. 344.
 • Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 2. С., БАН, 1983, 104 – 111.
 • Речник на чуждите думи в българския език. Състав. М. Филипова-Байрова и др. С., БАН, 1982, с. 455.

Публикувано на

Категория: И или Й, Правопис, Чужди думи

Етикети: , , ,