Как се пише: ксерокопие, ксеро копие, ксерокскопие или ксерокс копие?

Правилно е да се пише ксерокопие, мн.ч. ксерокопия.

Печат трябва да се постави на всяка страница на ксерокопието на протокола.
Всички документи се подават в оригинал (няма да се приемат ксерокопия).