Как се пише: куково лято или кукуво лято?

Правилно е да се пише куково лято. Прилагателното куков е образувано от кук (диалектно название на кукувицата, но също така и на кукер) и наставката -ов. Значението на този израз – ’никога’, се свързва с поверието, че кукането на кукувицата прокобява смърт (тогава настъпва куковото лято), а след настъпването на смъртта е невъзможно да се извърши каквото и да било.

Ще излезем от кризата на куково лято.