Как се пише: кутии или кутий?

Правилно е да се пише кутии – форма за мн.ч. на кутия. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на . Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии.

Пространството, отделено за пощенските кутии, е част от общото дисково пространство според конкретния хостинг план.
От доста време се каня да си надпиша кутиите за материали и инструменти вкъщи.