Как се съкращава квадратен метър?

Съкратено това словосъчетание се пише кв.м (без интервал) или кв. м (с интервал). Когато всички думи в едно словосъчетание са съкратени, се допуска между тях да няма интервал.

По това време И.К. се сдобива с апартамент от 140 кв.м/кв. м и веднага го продава.
Общата площ на поземления имот е 2287 кв.м/кв. м, от които 1100 кв.м/кв. м са предвидени за улична регулация.

Съкращението на думата метър е м (без точка).