Как се пише: лъкатуша, лакатуша или лакътуша?

Правилно е да се пише лъкатуша.

Джипът зави надясно и пое по нов път, който лъкатушеше между гористите хълмове.
Движението не беше прекалено натоварено и можех да лъкатуша между неделните шофьори, които се движеха прекалено бавно в крайните ленти.