Как се пише: лазурносин, лазурно-син или лазурно син?

 • Правилно е да се пише слято – лазурносин, също и лазурносиня, лазурносиньо, лазурносини.
   
  За тържеството си купих рокля в любимия ми лазурносин цвят.
  Не пропускайте да се разхладите в лазурносините води на морето.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете части са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  яркочервен, тъмносив, маслиненокафяв, мастиленосин, бледорозов, вечнозелен