Как се пише: лекар анестезиолог или лекар-анестезиолог?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – лекар анестезиолог, защото първото може да се членува: лекарят анестезиолог.

Преди оперативна интервенция задължително се извършва консултация с лекар анестезиолог.
В болницата в Пазарджик спешно се търсят лекари анестезиолози и реанимационни сестри.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни съчетания, не и конкретното съчетание.