Как се пише: лекции или лекций?

Правилно е да се пише лекции – форма за мн.ч. на лекция. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на . Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии.

Вече не само хабилитирани лица, а и бизнесмени ще четат лекции на студентите.
Лекциите, изнесени на конференциите TED, може да се гледат онлайн.