Как се пише: лекции или лекций?

Правилно е да се пише лекции – форма за мн.ч. на лекция. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва с . Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии.

Вече не само хабилитирани лица, а и бизнесмени ще четат лекции на студентите.
Лекциите, изнесени на конференциите TED, може да се гледат онлайн.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 26, т. 19.1.1; с. 353.
  • Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 2. С., БАН, 1983, 104 – 111.

Публикувано на

Категория: И или Й, Правопис

Етикети: , , ,