Как се пише: летни или лятни?

Правилно е да се пише летни, също и летен, летният, летния.

Есенният сезон настъпи толкова неочаквано, че дори не успяхме да приберем летните си дрехи.
По личните сметки на студентите вече са преведени сумите за евростипендии за летния семестър.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В летни и летен не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: лятна, лятно.

Още не е дошла пролетта, а аз си правя планове за лятната ваканция.
За пръв път лятното часово време се въвежда в Германия и Великобритания през 1916 г.