От кой род е съществителното име летопис?

Съществителното име летопис е от мъжки род; членувани форми: летописът, летописа.

Летописът на българския театър води началото си от 1856 г., когато се е състояло първото театрално представление в Шумен.
Именникът на българските канове (ханове) е кратък летопис, съдържащ имената и родовете на няколко ранни български владетели.
Манасиевата хроника е среднобългарски писмен паметник, който е превод на гръцки летопис.