Как се пише: левкемия или левкимия?

Правилно е да се пише левкемия. Думата е заета от новолатински (leucoemia), но има гръцки корени (λευκός ’бял’ + αίμα ’кръв’).

Новият медикамент удължава живота на пациенти с хронична миелогенна левкемия.
Левкемията е патологично състояние, при което има нарушение в узряването на белите кръвни клетки.