Как се пише: литературнокритически, литературно-критически или литературно критически?

Това прилагателно име се пише слято – литературнокритически, също и литературнокритическа, литературнокритическо, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – литературна критика.

В литературнокритическия юбилеен сборник са включени научни студии, публикации и спомени за Лъчезар Станчев.
В своята последна литературнокритическа статия „Кратка история на българската поезия“ Гео Милев има критични забележки към творчеството на Христо Смирненски.