Как се пише: ловчалия или ловчанлия?

Двете форми са дублетни – ловчалия/ловчанлия, мн.ч. ловчалии/ловчанлии. Препоръчителна е употребата на ловчалия.

Пловдивската галерия „Аспект“ открива новия сезон с изложба на ловчалията/ ловчанлията Николай Добрев.
През дългогодишната си история училището е дало образование на хиляди ловчалии/ловчанлии и жители на областта.