Как се пише: лястовица или ластовица?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – лястовица/ластовица, мн.ч. лястовици/ластовици.

Под стряхата на чардака се стрелна лястовица/ластовица и се изгуби някъде над дърветата в градината.
Ако лястовиците/ластовиците са решили да си направят някъде гнездо, трудно се отказват.