Как се пише: мъж мечта или мъж-мечта?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – мъж мечта, защото първото може да се членува: мъжът мечта.

Име, професия, външност, качества – какво превръща един съвсем обикновен мъж в мъж мечта?
Какво да кажа за него – не е моят мъж мечта, но е прекрасен човек и се разбираме добре.