Как се пише: материалноправен или материално-правен?

Това прилагателно име се пише слято – материалноправен, също и материалноправна, материалноправно, материалноправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – материално право.

Ако материалноправният договор отговаря на изискванията на закона, няма пречка да се трансформира в извънсъдебна спогодба.
Жалбоподателят твърди, че заповедта е незаконосъобразна поради противоречие с материалноправни разпоредби.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно име.