Как се пише: мазе или маза?

Проблемът е разгледан тук.